Nauczyciele

 

 

Imię i nazwisko
Funkcja/Przedmiot
mgr Bąk Władysław
Dyrektor Szkoły, matematyka - kl. 6
ks. mgr Bania Józef
religia - kl. 2 i 3
mgr Knutelski Jerzy
z-ca dyrektora, wychowawca klasy 5, wych.fiz-kl. 1,2,3,4,5,6
mgr Hamerska Emilia
wychowawca klasy 6; opiekun szkolnej biblioteki;
język polski-kl. 4,5,6;
mgr Maria Ciężkowska
przyroda, historia-kl. 4, 5, 6, matematyka – kl. 4,5
mgr Teresa Nowaczyk
wychowawca kl. 0, edukacja wczesnoszkolna
mgr Musiał Katarzyna
szkolny logopeda
ks. mgr Piłat Kamil
religia czterolatki, pięciolatki, kl. 0, 1, 4, 5,
mgr Rusin Zuzanna
wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna, szkolny pedagog
mgr Rusnarczyk Kinga
wychowawca grupy pięciolatków, zaj.techniczne – kl. 4,5
mgr Sydoriak Dorota
wychowawca klasy 1; edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe - kl. 4, 5, 6;
mgr Piwoni-Sysiak Alicja
wychowawca klasy 4; język angielski czterolatki, pięciolatki, sześciolatki, kl.- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
mgr Tarchała Maria
nauczyciel wspomagający
mgr Twardowska Anna
wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, edukacja szachowa
Waksmundzka Karolina
grupa czterolatków
mgr Waradzyn Eugeniusz
opiekun zespołu „Trzy Korony”, opiekun chóru,
muzyka-kl. 4, 5, 6